Stopnie Judo

Obecnie w  judo jest 6 stopni szkoleniowych – KYU. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów na stopnie szkoleniowe można przystąpić do egzaminu na stopień mistrzowski – DAN. Jednak aby móc zdobyć kolejne stopni szkoleniowe wymagane są jedynie umiejętności techniczne i odpowiednie wyniki w turniejach. W przypadku stopni mistrzowskich sprawa wygląda trochę inaczej. Do VI stopnia DAN jest tak samo jak ze stopniami KYU, jednak od VII, stopnie mają charakter honorowy. Stopnie VII i VIII są przyznawane przez kontynentalne federacje (np. Europejska Federacja Judo – EJF) na wniosek krajowych związków, natomiast stopnie IX i X przyznaje Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) na wniosek federacji kontynentalnych.