TRENINGI/SKŁADKI

  TRENINGI  JUDO – ASW JUDO JASŁO (Rok szkolny 2018/2019 )

GRUPA   FUNNY JUDO GRUPA   BYŁA NABOROWA GRUPA   ZAAWANSOWANA
Poniedziałek – 16:30 – 17:30 Wtorek – 16:30 – 17:30 Poniedziałek – 18:45 – 20:15
Piątek – 16:30 – 17:30 Piątek – 17:30 – 18:30 Środa – 18: 45 – 20:15
    Piątek – 18:30 – 20:00

Akrobatyka – Piątek: 17:30 – 18:30 Mata nr 2

Zapisy do klubu prowadzone są cały rok . Przyjdź na trening – Zapraszamy.

Zajęcie odbywają się w Podkarpackim Centrum Sportów Walki w Jaśle, 
ul. Sikorskiego 15, 38-200 Jasło     – MAPKA

 

OPŁATY MIESIĘCZNE ( JUDO) cennik obowiązuje od 1.01.2020:

50 zł – pierwsze dziecko

30 zł – drugie dziecko ( w przypadku rodzeństwa)

0 zł – trzecie i kolejne dziecko ( w przypadku rodzeństwa)

Wpłat można dokonywać podczas zajęć u trenerów do 15 dnia każdego miesiąca lub na konto klubowe: 

Bank BGŻ BNP Paribas : 12 20 30 0045 1110 0000 0290 2420 

z dopiskiem składka klubowa Imię i Nazwisko zawodnika.

ZNIŻKI:

Można również zapłacić z góry za pół roku wtedy opłata wynosi 200 zł (pierwsza osoba) i 150 zł (druga osoba) w przypadku rodzeństwa.

 

Miesiące wakacyjne nie są składkowe.

 

UWAGA!

Z opłat członkowskich zwalniane są osoby:

– które w trakcie miesiąca były nieobecne więcej niż na połowie zajęć z uzasadnionego powodu a fakt ten został zgłoszony prowadzącemu zajęcia

– które posiadają stopień przynajmniej II KYU i systematycznie uczestniczą w zajęciach

– które pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, fakt ten musi być zgłoszony pisemnie do zarządu klubu.