lew_mini_3HARMONOGRAM TRENINGÓW UKS ASW – JUDO JASŁO

Czasami rozkład zajęć się zmienia, dlatego warto śledzić naszą stronę internetową oraz nasz profil na facebooku.

 

Rok szkolny 2018/2019

AKADEMIA SPORTÓW WALKI JASŁO 

 

 

 

 

 

 

 


Zarząd klubu informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 zmienia się wysokość składek członkowskich.

Opłata miesięczna wynosić będzie:

40 zł – pierwsze dziecko

20 zł – drugie dziecko

0 zł – trzecie i kolejne dziecko

Wpłat można dokonywać podczas zajęć u trenerów do 15 dnia każdego miesiąca lub na konto klubowe Bank BGŻ

12 20 30 0045 1110 0000 0290 2420 , z dopiskiem składka klubowa Imię i Nazwisko zawodnika.

Osoby, które wpłacą składkę z góry za np. pół roku lub cały rok szkolny otrzymają:

5 miesięcy x 40 zł = 200 zł po rabacie 160 zł

10 miesięcy x 40 zł = 400 zł po rabacie 350 zł

W przypadku rodzeństwa:

5 miesięcy x 20 zł = 100 zł po rabacie 80 zł

10 miesięcy x 20 zł = 200 zł po rabacie 160 zł

Miesiące wakacyjne nie są składkowe.

Z opłat członkowskich zwalniane są osoby:

– które w trakcie miesiąca były nieobecne więcej niż na połowie zajęć z uzasadnionego powodu a fakt ten został zgłoszony prowadzącemu zajęcia

– które posiadają stopień przynajmniej II KYU i systematycznie uczestniczą w zajęciach

– które pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, fakt ten musi być zgłoszony pisemnie do zarządu klubu.