Sprawozdania z działalności klubu  za 2017 rok

Sprawozdanie-z-działalności-klubu-za-rok-2017 ( pdf)

Bilans 2017 Informacja dodatkowa 2017 (pdf)

Rachunek zysków i strat 2017 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne 2017 (pdf)

Wprowadzenie do sprawozdania 2017 (pdf)