W dniu 19.06 2017 poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się ostatnie spotkanie organizacyjne dla osób wyjeźdzających na obóz do Bułgarii. Prosimy o dostarczenie wszystkich danych niezbędnych tj. karta nf, karta kolonijna, dane do ubezpieczenia