Informujemy wszystkich wyjeżdżających na obóz judo, że należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na konto klubowe z dopiskiem zimowy obóz i podać Imię i Nazwisko uczestnika.

Numer konta:

BGŻ: 12 20 30 0045 1110 0000 0290 2420

Wpłaty można też dokonać podczas zajęć do dnia 15.12.2017