Kurs sędziowski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zostały przetłumaczone i opublikowane nowe przepisy walk judo obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku.

Informujemy również, że w dniu 10 lutego 2018 r. odbędą się zawody judo w Krakowie (International Judo League). Wszyscy sędziowie z Małopolski i Podkarpacia uczestniczą w nich obowiązkowo – w tym dniu odbędzie się bowiem także kurs szkoleniowo – weryfikacyjny.

Obowiązek ten nie dotyczy sędziów szkolenia centralnego, którzy uczestniczyli w kursie w Rawie Mazowieckiej. Bardzo proszę o zachęcenie nowych kandydatów na sędziów.

W trakcie kursu odbędą się egzaminy dla nowo wstępujących sędziów oraz powracających do szkolenia (obowiązkowa znajomość przepisów walki oraz przepisów sportowych – w załączeniu). Zachęcamy kluby do propagowania idei sędziowania wśród swoich zawodników. Zwracamy uwagę, że między innymi na wniosek Krakowskiego Okręgowego Związku Judo od 2016 roku sędziami mogą zostać także osoby, które nie ukończyły 18 lat:

„Wymagania dla uzyskania stopni sędziowskich:

1.Sędzia kandydat:

  1. a) ukończone 16 lat; osoby, które ukończyły 16 lat uzyskują uprawnienia do obsługi tablic, czasu, kamer do care systemu i streamingu oraz wypełniania list walk; po ukończeniu 18 roku życia osoby zweryfikowane nabywają prawo do sędziowania walk podczas zawodów;
  2. b) posiadanie stopnia minimum 2 kyu;
  3. c) ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez przedstawiciela OZ Judo odpowiedzialnego za sprawy sędziowskie w okręgu.”

(Regulamin Sędziowski zatwierdzony uchwałą Zarządu z dn. 5 kwietnia 2017 roku – w załączeniu).

 

Udział w kursie jest jednym z warunków niezbędnych do zweryfikowania sędziego na rok 2018 (konieczność udziału i weryfikacja nie dotyczy sędziów szkolenia centralnego, którzy uczestniczyli w kursie w Rawie Mazowieckiej).

Organizatorem kursu jest KOZ Judo i Podkarpacki Okręgowy Związek Judo

TERMIN: sobota 10 lutego 2018 r.

MIEJSCE: obiekty TS Wisła Kraków przy ul. Reymonta 22 (sala konferencyjna).

KONTAKT: Mirosław Nowicki tel. 504120984 email: mirnowicki@poczta.onet.pl

ZGŁOSZENIA: do dnia 8 lutego 2018 r. drogą elektroniczną na adres email podany wyżej.

Sędziowie, którzy sędziowali w roku 2017, obowiązkowo przekazują informację o udziale lub jego braku w kursie.

KOSZT: 20 PLN / osoba wpłacane na miejscu do P. Pawła Maśleja

Orientacyjny plan szkolenia:

08.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.00 – OFICJALNE OTWARCIE KURSU

09.10 – PODSUMOWANIE ROKU 2017, EGZAMINY (dla nowo wstępujących oraz

sędziów powracających do sędziowania).

09.30 – ZAPOZNANIE Z NOWYMI PRZEPISAMI

11.00 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – SĘDZIOWANIE ZAWODÓW

15.00 – ANALIZA AKCJI WIDEO

16.00 – PODSUMOWANIE KURSU, OMÓWIENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW,

ZAKOŃCZENIE

Każdy z sędziów otrzyma materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, w przerwie napoje i przekąski. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu.

W trakcie kursu osoby, które nie opłaciły licencji do PZ Judo za 2018 rok winny dokonać takiej wpłaty. Koszt licencji sędziowskiej – 60 pln.

Osoby rozpoczynające przygodę z sędziowaniem lub te które do tej pory nie posiadały licencji proszone są o zabranie ze sobą zdjęcia i wypełnionego wniosku (w załączeniu)

Wymogi dotyczące weryfikacji sędziów na 2018 rok:

Przesędziowanie odpowiedniej liczby zawodów w 2017 roku (lista sędziów w załączeniu)

Udział w kursie szkoleniowo – weryfikacyjnym dla sędziów w Małopolsce i Podkarpaciu.

Opłacenie licencji w PZ Judo (wpłaty można dokonać na kursie)

 

Dodatkowo do udziału w kursie w charakterze obserwatorów zapraszamy również wszystkich chętnych trenerów i instruktorów, którzy chcą być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami.

W imieniu Zarządu KOZ Judo                                             W imieniu Zarządu POZJudo

Wiceprezes KOZ Judo                                                          Członek GKS

Paweł Maślej                                                                       Mirosław Nowicki

Załączniki: