Turniej Judo w Jaśle -8.09.2018

TURNIEJ JUDO DZIECI W JAŚLE

Organizator: 

  • Akademia Sportów Walki Jasło
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Judo
  • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

Termin i miejsce zawodów

 08.09.2018 (sobota)

Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle,

ul. Sikorskiego 15

38-200 Jasło

 

Zasady uczestnictwa w zawodach

Dzieci   2005/2006

Dzieci młodsze 2007/2008

Funny Judo 2009 i młodsze

Kategorie wagowe: waga co 2kg. od najlżejszego zawodnika,

Opłata startowa:

15,00 zł od zawodniczki/zawodnika.

 

Program zawodów

Godz. 9.00 – 10.00 –waga oficjalna

Godz. 10.30- 11.00 – losowanie.

Godz. 11.00 – uroczyste otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk.

 

Inne informacje

  1. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać ważne ubezpieczenie od

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Odpowiedzialność za

zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na

Klubach.

  1. Zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie

lekarskie. Odpowiedzialność za ważność i posiadanie orzeczenia przez

zawodniczki i zawodników ponoszą trenerzy klubowi.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Nagrody

 Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom

Kontakt:

Przemysław Czarnecki – tel. 662 139 919