Bieszczady 2020 – INFORMACJE

 
Proszę osoby wyjeżdżające na obóz o wypełnienie karty obozowej oraz oświadczenia, które znajdują się w załączniku i dostarczenie dokumentacji w dniu  wyjazdu.
Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w najbliższych dniach.
Informuję również, że nasz obóz zgłoszony został do Kuratorium Oświaty i jego organizacja zaakceptowana pozytywnie. nr zgłoszenia: 16451/POD/L-2020