Obóz Grecja-informacja

Informacja dla osób, którą jada z naszym klubem do Grecji na obóz.
Prosimy wszystkich uczestników wyjazdu o wpłatę zaliczki w
wysokości 500 zł/osoba do dnia 25.04.2022r. na konto klubowe: Bank BGŻ BNP Paribas: 12 2030 0045 1110 0000 0290 2420
W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdem osoby, które nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy uczestników a na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.