Składki klubowe

Składki klubowe:
Prosimy wszystkie osoby, które w roku 2022 nie dokonały wpłat za składkę członkowską o pilne uregulowanie zaległości.
Szczegółowe informacje: